פאנלים סולאריים הם סוללות המפיקות אנרגיה חשמלית מאנרגיית השמש. בארצות שטופות שמש כמו ישראל השימוש בהם נראה מתבקש, בעיקר כאשר מדובר על בגגות של מבנים. שתי מגמות חשובות בתחום הבנייה מצטלבות כאן: האחת היא הנטייה לניצול החזית החמישית של הבניין, והשנייה היא הרצון לייצר חשמל ללא זיהום סביבתי. נראה שהפאנלים הסולאריים נמצאים במרכז ההצטלבות הזו, ויש להם פוטנציאל להפוך לאלמנט הכרחי בכל בניין.

כל בניין הוא צרכן אנרגיה. התקנת פאנלים סולאריים מאפשרת לבניין להפוך גם ליצרן אנרגיה. על פי התקנות של האיחוד האירופי בנושא, לקראת שנת 2021 כל מבנה חדש צריך להבטיח מאזן נייטרלי או חיובי של אנרגיה, אך המצב בשטח עדיין רחוק מכך. בארץ ניתן למצוא כיום חברות רבות העוסקות בהתקנת פאנלים סולאריים על גבי מבנים קיימים, אך בדרך כלל מדובר על שטח קטן יחסית וכתוצאה מכך גם על כמות אנרגיה סמלית.

נכון להיום, הטכנולוגיה המקובלת היא שהפאנלים המותקנים על גבי הבניין אינם מזינים את המכשירים החשמליים המצויים בו, אלא מחזירים חשמל אל הרשת הכללית. החשמל המוחזר מתקזז מצריכת החשמל המדודה של המבנה. שיטה זו עדיפה בשלב הזה שכן לא נדרש להתקין אמצעים מיוחדים לאגירת אנרגיה שתשמש את הבניין בימים סגריריים.

יעילותם של הפאנלים הסולאריים עדיין נמוכה יחסית. עובדה זו בשילוב עם עלות התקנה ואחזקה גבוהה הופכות את הפאנלים הסולאריים לבלתי כדאיים כלכלית. יחד עם זאת, הערך החינוכי של ייצור אנרגיה במבנים הוא גבוה, וניתן לראות יותר ויותר פאנלים סולאריים על גגות של בתי ספר ומבני ציבור אחרים.

לסיכום, פאנלים סולאריים במבנים עדיין נשארים מחווה סמלית. יחד עם זאת, הגברת המודעות לצורך בייצור אנרגיה ירוקה יוצרת מגמה ומרגילה את הציבור לשימוש בתאים הפוטו וולטאיים. בעתיד, עם התפתחות הטכנולוגיה והגדלת הנצילות של הפאנלים הסולאריים, ניתן לצפות להרחבת השימוש בהם.