ניקוי באמצעות מכשור מיוחד בשימוש מים נקיים ומוטות.